(SK) Koncept výstavy: Elena Tarábková

Vernisáž: 10. 12. 2014

Výstava potrvá do: 31. 12. 2014

Farebná galéria
Nitrianska galéria
Župné nám. 3, Nitra

Pozvánka:Hendikepovaní žiaci zo škôl a ateliérov:
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Juraja Fándlyho 751, Sereď / ZÁKLADNÁ ŠKOLA a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Špitálska 6, Nitra / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Sama Chalúpku 315/16, Kremnica/ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Výčapy – Opatovce 185 / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice / SPOJENÁ ŠKOLA, Rekreačná 393, Nová Baňa / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
a
Ateliér mladých, Nitrianska galéria, Nitra

(SK) TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! VI. ročník (2.časť)

(SK) Výstava najlepších výtvarných prác hendikepovaných žiakov, ktoré vytvorili počas tvorivých výtvarných dielní (september – november 2014)

Projekt finančne podporili:
Mesto Nitra a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sorry, this entry is only available in Slovak.