(SK) 12. ročník projektu
Galerijný vzdelávací program je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím s výtvarným nadaním a talentom v školských skupinách, vo veku od 8 do 15 rokov. Hlavný cieľ galerijného programu: poznávanie umeleckých výtvarných diel a stavebných pamiatok a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrovať. Vzdelávací projekt, bude ukončený novembrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

               

(SK) TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ!

(SK) Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid- 19 sú vzdelávacie aktivity na pôde Nitrianskej galérie od 12. októbra až do odvolania pozastavené. Projekt prejde do online priestoru 23. októbra 2020.

Sorry, this entry is only available in Slovak.