4th December 2015 at 11:00 am

The exhibition runs until December 31, 2015

Elena Tarábková

Nitrianska galéria
Župné námestie 3, Nitra
Invitation:

Everyone Can Create! 2015

Exhibition of Artwork by Children with Special Needs...

The Nitra Gallery and the self-governing region of Nitra would like to invite you to the opening of an exhibition, entitled

Everyone Can Create!

An Exhibition of the Artwork of Children with Special Needs, Created during the Everyone Can Create 2015 Educational Project

List of the participating schools and studios:
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – elokované pracovisko ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Základná škola, Výčapy – Opatovce 185
Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalúpku 315/ 16, Kremnica
Špeciálna základná škola internátna pri LVS, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Spojená škola, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
Špeciálna základná škola, Juraja Fándlyho 751, Sereď
Ateliér mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra


June 2015:

Exhibition opening:

vernisaz (3) vernisaz (4) vernisaz (5) vernisaz (6) vernisaz (7) vernisaz (8) vernisaz (9) vernisaz (10) vernisaz (11) vernisaz (12) vernisaz (13) vernisaz (14) vernisaz (15) vernisaz (16) vernisaz (17) vernisaz (18) 


Exhibited artwork:

vystava (1) vystava (2) vystava (3) vystava (4) vystava (5) vystava (6) vystava (7) vystava (8) vystava (9) vystava (10) vystava (11) vystava (12) vystava (13) vystava (14) vystava (15) vystava (16) vystava (17) vystava (18) vystava (19) vystava (20) vystava (21) vystava (22) vystava (23) vystava (24) vystava (25) vystava (26) vystava (27) vystava (28) vystava (29)