(SK)


Na stiahnutie

Tlačová správa

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X. (Online)

so zameraním na MAĽBU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

JESEŇ 2020 — Program

6. 10. 2020 o 18.00 hod.
Silvia L. Čúzyová
Asanácie a sanácie tradície. Maliarske sympózium Moravany

20. 10. 2020 o 18.00 hod.
Lucia G. Stach
Maľba v intermediálnej „kultúrnej situácii“

27. 10. 2020 o 18.00 hod.
Beata Jablonská
Chvála žánru. Obrazy krajiny v súčasnej maľbe

3. 11. 2020 o 18.00 hod.
Nina Gažovičová
Maľba vs. trh. Súčasná maľba a jej postavenie v trhovom prostredí

10. 11. 2020 o 18.00 hod.
Klaudia Kosziba
Techniky pozorovateľa. Poznámky k súčasnosti (nielen) maľby

24. 11. 2020 o 18.00 hod.
DISKUSIA: Na slovíčko s mladou maľbou
Žofia Dubová, Ľudmila Hrachovinová, Lucia Oleňová a Dominik Hlinka v rozhovore s kurátorom Adriánom Kobetičom

ANOTÁCIE A ŹIVOTOPISY PREDNÁŠAJÚCICH NÁJDETE V TLAČOVEJ SPRÁVE.


Archív