28.08.2012

11.12.2012

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení II. / so zameraním na mediálne umenie

(SK) Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie...