PostmutArt

(SK) Projekt výzvy tematizujúcej testovanie možností súčasného nekonvenčného intermediálneho umenia. Rozvíja koncepciu kontinuálneho, úspešného medzinárodného cyklu Hermovo ucho v Nitre (1999−2007), ktorý sa zameriaval na periodickú prezentáciu nekonformnej súčasnej experimentálnej hudby v umelecky transmediálnych presahoch.

Sorry, this entry is only available in Slovak.