(SK) Ôsmy ročník cyklu komorných koncertov.
Prvý ročník realizovaný v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu) s novým koncertným krídlom Steinway & Sons.Gallery of Music 2012

(SK) Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.