28.06.2012

26.08.2012

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

EVA HETTMER – DIVOČINA

(SK) Rôznorodosť umeleckých žánrov, techník i námetov v tvorbe autorov má individuálnu kreatívnu odozvu. Jeden a ten istý námet každý z nich pretlmočí iným výtvarným jazykom i rukopisom...