11.05.2005

26.06.2005

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Untitled – Danuta Binder / Pavol Binder

Danuta Binder and Pavol Binder - returns to Nitra after 25 years...

Danuta Binder / Pavol Binder

Curator: Mgr. Adriana Čeleďová