Nitrianska galéria - Zmluvy 2017

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve č.j.11/2017 viď zmluva OZHardness&Blackness Karpatská 52, 900 33 Marianka 42269075 8.12.2016 10.1.20176 31.12.2017 č.j.11/2017 (pdf) 700 kb
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j. 4/2017 viď zmluva Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.4/2017 (pdf) 3.2 MB
Zmluva o dielo č.j. 5/2017 viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.5/2017 (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.3/2017 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o., Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 4.1.2017 10.1.2017 31.12.2017 č.j.3/2017 (pdf) 2.5 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.16-142-01390 č.j.39/2017
dod.č.1
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 26.1.2017 9.2.2017 28.2.2017 č.j.39/2017 (pdf) 1.3 MB
Dodatok č.14 k PZ 367-2009.638 Dod.č.14 viď zmluva Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 9.2.2017 9.2.2017 10.2.2017 Dod.č.14 (pdf) 980 kB
Zmluva o dielo č.87/2017 1.639,19 ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra 36562611 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.87 (pdf) 50 kB
Zmluva o dielo č.88/2017 3.719,10 Dolis, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 35698586 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.88 (pdf) 50 kB
Komisionárska zmluva č.j.90/2017 viď zmluva Glosolália o.z., J.C.Hronského 6, 831 02 Bratislava 42263646 20.2.2017 27.2.2017 28.2.2017 č.j. 90 (pdf) 990 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 94/001/2017
94/002/2017
viď zmluva Euterpa OZ Senecká 1, 902 01 Pezinok 42182379 2.3.2017 6.3.2017 8.3.2017 č.j. 94/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 94/002/2017 (pdf) 30 kB
Komisionárska zmluva č.j.122/2017 viď zmluva Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 16.3.2017 20.3.2017 20.3.2017-19.3.2018 č.j. 122 (pdf) 5.3 MB
ZZmluva o poskytnutí dotácie č.j. 660/2017/OSS
č.j. 121/2017
1.150,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 308307 17.3.2017 20.3.2017 do 31.12.2017 č.j. 121/2017 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 95/001/2017
95/002/2017
viď zmluva UKF v Nitre Filozofická fakulta, Tr. A. Hlinku 1,949 01 Nitra 00157716 22.3.2017 23.3.2017 28.3.2017 č.j. 95/001/2017 (pdf) 180 kB č.j. 95/002/2017 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-154-01044 1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-154-01044 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-162-00170 3.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-162-00170 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.126/001/2017 č.j.126/002/2017 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 19.4.2017 27.4.2017 2.5.2017 č.j.126/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.126/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dielo č.191/2017 1.462,80 € Marek Vach 40029514 27.4.2017 27.4.2017 do 3.5.2017 č.191/2017 (pdf) 260 kB