Nitrianska galéria - Zmluvy 2017

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve č.j.11/2017 viď zmluva OZHardness&Blackness Karpatská 52, 900 33 Marianka 42269075 8.12.2016 10.1.20176 31.12.2017 č.j.11/2017 (pdf) 700 kb
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j. 4/2017 viď zmluva Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.4/2017 (pdf) 3.2 MB
Zmluva o dielo č.j. 5/2017 viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.5/2017 (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.3/2017 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o., Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 4.1.2017 10.1.2017 31.12.2017 č.j.3/2017 (pdf) 2.5 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.16-142-01390 č.j.39/2017
dod.č.1
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 26.1.2017 9.2.2017 28.2.2017 č.j.39/2017 (pdf) 1.3 MB
Dodatok č.14 k PZ 367-2009.638 Dod.č.14 viď zmluva Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 9.2.2017 9.2.2017 10.2.2017 Dod.č.14 (pdf) 980 kB
Zmluva o dielo č.87/2017 1.639,19 ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra 36562611 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.87 (pdf) 50 kB
Zmluva o dielo č.88/2017 3.719,10 Dolis, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 35698586 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.88 (pdf) 50 kB
Komisionárska zmluva č.j.90/2017 viď zmluva Glosolália o.z., J.C.Hronského 6, 831 02 Bratislava 42263646 20.2.2017 27.2.2017 28.2.2017 č.j. 90 (pdf) 990 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 94/001/2017
94/002/2017
viď zmluva Euterpa OZ Senecká 1, 902 01 Pezinok 42182379 2.3.2017 6.3.2017 8.3.2017 č.j. 94/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 94/002/2017 (pdf) 30 kB
Komisionárska zmluva č.j.122/2017 viď zmluva Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 16.3.2017 20.3.2017 20.3.2017-19.3.2018 č.j. 122 (pdf) 5.3 MB
ZZmluva o poskytnutí dotácie č.j. 660/2017/OSS
č.j. 121/2017
1.150,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 308307 17.3.2017 20.3.2017 do 31.12.2017 č.j. 121/2017 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 95/001/2017
95/002/2017
viď zmluva UKF v Nitre Filozofická fakulta, Tr. A. Hlinku 1,949 01 Nitra 00157716 22.3.2017 23.3.2017 28.3.2017 č.j. 95/001/2017 (pdf) 180 kB č.j. 95/002/2017 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-154-01044 1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-154-01044 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-162-00170 3.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-162-00170 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.126/001/2017
č.j.126/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 19.4.2017 27.4.2017 2.5.2017 č.j.126/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.126/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dielo č.191/2017 1.462,80 € Marek Vach 40029514 27.4.2017 27.4.2017 do 3.5.2017 č.191/2017 (pdf) 260 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-132-00692 11.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.4.2017 2.5.2017 31.12.2017 č.17-132-00692 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o dielo č.j.206/2017 Viď zmluva Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 950 51 Nitra 35630272 27.4.2017 12.5.2017 neurčito č.j.206/2017 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.127/001/2017
č.j.127/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 9.5.2017 11.5.2017 č.j.127/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.127/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.128/001/2017
č.j.128/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 17.5.2017 22.5.2017 č.j.128/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.128/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.129/001/2017
č.j.129/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 17.5.2017 29.5.2017 č.j.129/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.129/002/2017 (pdf) 35 kB
Hromadná licenčná zmluva 17/19912/001
č.j. 186/2017
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 26.4.2017 18.5.2017 Do 15.5.2017 č.j.186/2017 (pdf) 5.1 MB
Zmluva o výpožičke č.j.203/001/2017
č.j.203/002/2017
Viď zmluva a dohoda Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Nitrianskou galériou Župné námestie č.3, 949 01 Nitra 36102580 19.5.2017 19.5.2017 15.6.2017 č.j.203/001/2017 (pdf) 160 kB č.j.203/002/2017 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR č. MK-3449/2017/2.1
č.j.227/2017
2.700,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 29.5.2017 29.5.2017 31.12.2017 č.j.227/2017 (pdf) 7.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 130/001/2017
č.j. 130/002/2017
viď zmluva InMusic, o.z., Galbavého 1, 841 01 Bratislava 37926373 29.5.2017 29.5.2017 6.6.2017 č.j. 130/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 130/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 212/001/2017
č.j. 212/002/2017
viď zmluva Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, Grösslingova 28, 811 09 Bratislava 42138965 29.5.2017 29.5.2017 9.6.2017 č.j. 212/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 212/002/2017 (pdf) 35 kB
Dodatoč č.1 k zmluve o poskyt.fin.prostr.č.17-162-00170 Dod.č.1 č.j. 230/2017 0,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 15.5.2017 30.5.2017 31.12.2017 č.j.230/2017 (pdf) 7.9 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/17/19912/002 Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 23.5.2017 5.6.2017 Do 17.5.2017 VP/17/19912/002 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o výpožičke č.j.212/001/2017
č.j.212/002/2017
viď zmluva Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, Grösslingova 28, 811 09 Bratislava 42138965 29.5.2017 7.6.2017 9.6.2017 č.j. 212/001/2017 (pdf) 40 kB č.j. 212/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o poskytnutí grantu č. 0517_105
č.j.244/17
500,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 1.6.2017 12.6.2017 31.3.2018 č.j.244/17 (pdf) 1.8 MB
Dodatok č. 15 k PZ 367-2009.638 Dod.č. 15
Č.j.255/17
1,12 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 14.6.2017 14.6.2017 15.6.2017 Dod.č. 15/č.j.255/17 (pdf) 139 kB
Dodatok č.3 k PZ 0808023664 Dod.č.3
Č.j.286/17
8.377,73 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 20.6.2017 21.6.2017 30.6.2019 č.j.286/17 (pdf) 10.8 MB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 213/001/2017
č.j. 213/002/2017
viď zmluva SLAVICA o.z Botanická 1, 94901 Nitra 42122775 12.6.2017 27.6.2017 30.6.2017 č.j. 213/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 213/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 288/001/2017
č.j. 288/002/2017
viď zmluva o.z. Konvergencie spoločnosť pre komorné umenie Čapkova 10, 81104 Bratislava 36067776 29.6.2017 30.6.2017 6.7.2017 č.j. 288/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 288/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 289/001/2017
č.j. 289/002/2017
viď zmluva Slovenská Orffova spoločnosť, o. z. Inovecká 17, 949 01 Nitra 36106381 30.6.2017 30.6.2017 14.7.2017 č.j. 289/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 289/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpad.vôd verej. kanalizáciou Č.6/1000087897
Č.j. 296/2017
viď zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 30.6.2017 13.7.2017 neurčito č.j.296/17 (pdf) 4.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01425 8.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01616 6.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01744 5.300,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01491 2.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01627 1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01016 6.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01613 17.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpad.vôd verej.kanalizáciou Č.6/27567
č.j. 313/2017
viď zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 28.7.2017 31.7.2017 neurčito č.j.296/17 (pdf) 4.3 MB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 200/001/2017
č.j. 200/002/2017
viď zmluva Priatelia spoločenstva Cenacolo, občianske združenie E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany 45011982 7.8.2017 10.8.2017 11.-12.8.2017 č.j. 200/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 200/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dielo č. 335/2017 2.268,- € Marek Vach Znievska 18, 851 06 Bratislava 40029514 17.8.2017 22.8.2017 31.8.2017 č. 335/2017 (pdf) 260 kB