http://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

Väznice ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“...

My, grafici

My, grafici

Novodobé problémy človeka, jeho postavenie a hodnoty...

Denník barmana

Denník barmana

Názov výstavy Denník barmana / Diary of a Barman je slovnou hračkou odkazujúcou na dve významné diela svetovej kultúry... (predĺžená do 18. 9)

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Výstavný cyklus sa venuje akčným prejavom súčasnej grafiky a jej alternatívnym a experimentálnym polohám...

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

Diela nás uvádzajú do sveta Podhorského sekulárnej spirituality, z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva správy...

STROM_DOM_STROM_

STROM_DOM_STROM_

Virtuálne mentálne mapy neexistujúcich krajín prostredníctvom kolektívnej pamäti obyvateľov...

Z rodinného albumu…

Z rodinného albumu…

Výstava mladej fotografky Zuzany Pustaiovej
predĺžená do 30. augusta 2015

presence/absence

presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...

Dáma s dvomi hlavami

Dáma s dvomi hlavami

Výstava v Galérii mladých Nitrianskej galérie predstaví tri práce Magdy Stanovej...

User Unfriendly

User Unfriendly

Výstavný projekt User Unfriendly predstavuje výber z kolekcie autorských autonómnych a interaktívnych (bežných spotrebných) objektov, ktorých pôvodná funkčnosť je uspôsobená na nové (absurdné) účely.